Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4939
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

PGL03RqG’)) OR 623=(SELECT 623 FROM PG_SLEEP(15))–