Përgjigjuni Te: Mr.

#4946
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-5) OR 483=(SELECT 483 FROM PG_SLEEP(15))–