Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4957
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

OCd5paxi’)); waitfor delay ‘0:0:15’ —