Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4958
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-5 OR 130=(SELECT 130 FROM PG_SLEEP(15))–