Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4970
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

NVrxfna3′); waitfor delay ‘0:0:15’ —