Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4973
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-5) OR 996=(SELECT 996 FROM PG_SLEEP(15))–