Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4977
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

Vl4mpmkE’)) OR 13=(SELECT 13 FROM PG_SLEEP(15))–