Përgjigjuni Te: Mr.

#4995
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

pzrLJWkc’)) OR 346=(SELECT 346 FROM PG_SLEEP(15))–