Përgjigjuni Te: Mr.

#5063
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

hF7o278N’; waitfor delay ‘0:0:15’ —