Përgjigjuni Te: Mr.

#5083
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-5) OR 387=(SELECT 387 FROM PG_SLEEP(15))–