Përgjigjuni Te: Mr.

#5084
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-1)) OR 304=(SELECT 304 FROM PG_SLEEP(15))–