Përgjigjuni Te: Mr.

#5087
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

BtKqXbkA’)) OR 952=(SELECT 952 FROM PG_SLEEP(15))–