Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#5093
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

P95GGQhY’)); waitfor delay ‘0:0:15’ —