Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#5094
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-5 OR 629=(SELECT 629 FROM PG_SLEEP(15))–