Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#5095
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-5) OR 583=(SELECT 583 FROM PG_SLEEP(15))–