Përgjigjuni Te: Mr.

#5105
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-1 OR 3+469-469-1=0+0+0+1