Përgjigjuni Te: Mr.

#5113
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

NRqI0PJt’ OR 378=(SELECT 378 FROM PG_SLEEP(15))–