Përgjigjuni Te: Mr.

#5121
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

EzFzJMXk’; waitfor delay ‘0:0:15’ —