Objavlenje

Od 1. Februara  2020. Godine svi operateri koji se bave istraživanjem i eksploatacijom mineralnih resursa u Republici Kosovo, primenjuju samo sistem klasifikacije i izveštavanja koji je definisao ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MERE) BR.01 /2016 O KLASIFIKACIJI I EVALUACIJA RESURSA I MINERALNIH REZERVI I ODRŽAVANJE NJIHOVE EVIDENCIJE”.