Lokacija

Poslovna zgrada ICMM se nalazi na Ul. Armend Daci br. 1, 10000 Priština, Kosovo.

Kancelarija NKRM u Prištini, Kosovo – prednji deo

Kancelarija NKRM u Prištini, Kosovo – zadnji deo