Klimatski uslovi

Klimatska atmosvera na Kosovu uglavom je na kopnu, što rezultira toplim letima i hladnim zimama sa Mediteranskim i Alpskim uticajima (prosečna temperatura u zemlji varira od + 30 °C (leto) na – 10 °C (zima)). Međutim, zbog nekih elevacija u nekim delovima zemlje, postoje promjene temperature i raspodele padavina.

Decembar i Januar se smatraju hladnijim mesecima. Jul i Avgust kao topliji meseci u godini. Maksimalna količina padavina je postignuta u periodu od Oktobra do Decembra. Između Novembra i Marta, na Kosovu može da pada sneg, čak i u ravnim delovima zemlje. Najveća količina padavina može padati u planinske regione Kosova.

Dolina između Mitrovice i Kačanika spada najsušnijeg delu zemlje. Na suprot tome, područje Dukađinija između Peći i Prizrena opisano je kao visoko plodno podrućje sa vise padavina između Novembra i Marta.

Na osnovu klimatskih uslova, Kosovo se može podeliti u tri klimatske zone na sledeći način:

  1. Klimatska zona Kosova (Kosovska Ravnica),
  2. Klimatska Zona Dukađinija (Ravnica Dukađinija) i
  3. Klimatska zona planina i šumskih delova.

Klimatska zona Kosova (Kosovska Ravnica), koja obuhvata Ibarsku dolinu utiče na kontinentalne vazdušne mase. Iz tog razloga, u ovom delu zemlje zime su hladnije i prosečnom temperaturom iznad – 10 °C, ali ponekad ispod – 26 °C. Leta su veoma vruča, sa srednjim temperaturama 20 °C, ponekad preko 37 °C. Oba oblast se karakteriše suvom klimom i godišnje padavine oko 600 mmu godini.

Klimatska zona Dukađinija (Ravnina Dukađinija), koja uključuje vodotok reke Bela Drina, snažno je pod uticajem mase vručeg zraka, preko Jadrsnkog Mora. Prosečne temperature tokom zimskog raspona od 0.5 °C do 22.8 °C. Prosečna godišnja padavina ove klimatske zone iznosi 700 mm za godinu. Zimu karakterišu velike padavine snega.