Poslanstvo (zadatak-misija)

ICCM, ukratko, raspolaže i rukovodi svim potrebnim dozvolama I licencama, za obavljanje tehničkog nadzora u rudarstvu I prerađivačkim pogonima, kaoi da punopravno primenjuje sigurnosne I zdravstvene propise na radilištima. U svrhu savetodavne pomoći investitorima, ICCM priprema geološke podloge mineralnih sirovina, upućuje investiture na potencijalna područja od interesa, I obezbeđuje usluge usmerene na prikupljanje svih važnih činjenica u oblasti rudarstva.

Zadatak ICCM-a je da efikasno, bezbedno pruži podršku razvoju Kosovskih resursa, a da bi to ostvarili moraju se imati u vidi sledeća stanovišta (gledišta):

  • Obezbeđivanjem najpovoljnijeg (optimalnog) korišćenja mineralnih sirovina I prikupljanjem sredstava državnih prihoda čime se štite interesi državne zajednice neophodni za ekonomski napredak – rudarski planovi moraju biti precizni I prijemčivi I u okvirima pravnih normativa.
  • Uspostavljanje geo-informacione strukture u cilju obezbeđivanja brze, širom sveta dostupne transparentne informacije koja omogućava donošenje trenutnih odluka.
  • Osmatranje tržišnih kretanja i prilagođavanje promeni trendova u cilju obezbeđivanja projekata koji će biti urađeni u skladu sa zahtevima tržišta. Suvišni projekti moraju biti odloženi sve dok ne budu aktuelni.
  • Saradnja sa drugim institucijama osigurava se da se obrade prioriteti u budućim planovima na dobrobit državnih resursa. Osiguranje da druge institucije neće obezvrediti rudne rezerve izgradnjom uslužnih objekata preko postojećih ležišta