Organizaciona struktura

 • Odbor: – NKRM je regulisana od strane Odbora NKRM-le. Dužnosti I funkcije Odbora NKRM-le su definisane članom 59 do 62 zakona o Rudnicima I Mineralima.
 • Direktor: – Direktor NKRM-le vodi normalan rad NKRM-le, vrši sve funkcije poverene od strane Odbora NKRM-le; u skladu sa važećim zakonodavstvom.
 • Jedinica za Internu Reviziju: – JUR ispituje I overuje efikasnost sistema kontrole adekvatnog upravlanja, politike, procedure I planove BO kao I podrška organizacijama bude usvojen da vodi svoje aktivnosti.
 • Odelenje za Inspekcijske Poslove: – obavlja inspekcijski nadzor svih površinskim podzemnim rudarskim aktivnostima (u skladu sa uslovima licence) ukljućujuči eksploziva (bušenje-miniranja), u koordinaciji sa KFOR-om I MUP-a. Sprovodi inspekcije u slućju nesreća u vezi sa rudnicima, inspekciju ileganih operacija, kao I oduzimanje opreme I I sredstva za nezakonite radnje.
 • Odelenje za Geodeziju: – obavlja sve poslove geodetskih merenja I inspekcije u rudarstvu, proveri Koordinate kod svih aplikacija, proveru coordinate na terenu pre miniranja, verifikacija situacionih rezervi korišćene u toku kalendarske godine.
 • Odelenje za Geologiju: – obavlja sve poslove neophodne da se obezbedi licencirano istraživanje I korišćenje, uredno I optimalno mineralnim resursima Kosova u saglasnosti sa zakonom o Rudnicima I Mineralima I Rudarstva Strategije, optimalno korišćenje mineralnih sirovina I prihvatljivo razvijanje životne sredine. Takođe obavlja sticanje, prikupljanje I arhiviranje geo-naućnih podataka teritorije Kosova.
 • Gis Odelenje – nadgleda Informacioni Sistem Upravljanja (ISU) za Geo-Databazu Kosova (ISU GDK). ISU podržava rad NKRM-le, upravlja svaki podatak NKRM koji je ćuvan na elektronski naćin (kao što su dokumenti I izveštaji, mape geonaućne, podatke mineralnih sirovina, arhivu I druge).
 • Pravno Odelenje – pomaže u izradi primarnog I sekundarnog zakonodavstva, u bliskoj saradnji sa Odborom, Direktorat, drugim odelenjima I organizacionim jedinicama u okviru NKRM-le. Pomaže u izradi raznih akata izdatih od strane Odbora I Direktorata. Proveri I obezbeđuje usklađenosti sa osnovnim pravnim principima, kao I poštovanje svih zakona I propisa, za sve zakonske I podzakonske aktove predložene ili pod pokroviteljstvom I odobreni u NKRM.
 • Administrativno Odelenje – daje drugim odelenjima ustanove, u delotvoran I efikasan naćin, administrativne usluge, transport I logistićkih usluga, kadrovske službe I jezićke usluge; I kroz ugovorene usluge, davanje u zakup objekta, fizićku bezbednost I održavanje objekta NKRM-le. Administrativno Odelenje sadrži: Diviziju Transporta I Logistike, Sektor za Kadrove I Lingvistiku.
 • Financijsko Odelenje – ima odgovornost da upravlja buđetom NKRM-le, Prema Zakonu o Upravljanju Javnim Financijama I Odgovornosti Br. 03/L-048, kao I prikuplja Rudarsku Rentu u skladu sa Zakonom Br. 03/L-163, kao I zakon Br. 04/L-158 o Izmenama I Dopunama osnovnog zakona o Rudnicima I Mineralima. Financijsko Odlenje obuhfata: Podela Prihoda I Platne Jedinice.
 • Odelenje za Nabavke – je odgovoran za upravlanje svim aktivnostima nabavke u NKRM u skladu sa odredbama Zakona o Javnim Nabavkama na Kosovu. Organizuje I opšte upravlanje nabavke u okviru NKRM, obavljanja aktivnosti, ukljućujući I specifikacije, prijem I vrednovanje ponuda, ugovora I vezu da se osigura sprovođenje svih aktivnosti I Sistema snabdevanja.
 • Odelenje za Informacione Tehnologije – je odgovoran za rad I upravljanje infrastrukture informacione tehnologije u Nezavisnoj Komisiji za Rudnike I Minerale. To ćini pružanje kvalitetnih informacija tehnološka rešenja kako bi se olakšala razmena brzo, lako I pogodan oblik informacija unutar I van NKRM-le.