Kontakt informacije

 

Adresa: Rr. Armend Daci nr. 1 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel: +381-38-240-252
Fax: +381-38-245-844

icmm@kosovo-mining.org
webmaster@kosovo-mining.org

Zyrtar për qasje në dokumente publike

Zyrtari për sinjalizim

Na kontaktoni