Иди назад
24.04.2018

Sastanak sa Rudarskom Koorporacijom -TREVALI

Predstavnici Trevali-Mining Coorporation iz Kanade su bili primljeni od strane Odbora, Direktora i rukovodečeg osoblja Nezavisne Komisije za Rudnike i Minerale. G. Azem Rexhaj je najavio funkciju i ulogu NKRM-le u rudarskom sektoru. Predsednik g. Mark D.Cruise i drugi predstavnici ove koorporacije, predstavili pred prisutnima prezentaciju. Gde su pokazali kako rade u nekim rudnicima u kojima posluje ova kompanija, uglavnom rudarenje cinkom. Razlog zašto je ova kompanija na Kosovu sa četvorodnevnim redom je informacija o procedurama i zakonima koji postoje za istraživanje i eksploataciju mineralnih resursa. Od posebnog interesa za ovu kompaniju su rezerve cinka na Kosovu. G. Sali Mulaj je predstavio kratak uvod u rudnike olova-cinka na Kosovu, gde će u narednim danima posetiti teren,  kako bi pažljivo pogledali stanje ovih rudnika.