Иди назад
16.12.2019

DRUGI INFORMACIJSKI SASTANAK TOKOM 2019 GODINE SA PREDUZEČIMA U RUDARSKOM SEKTORU

Priština – 13 Decembar 2019

Nakon prvog informacionog sastanka odrzanog 21 februara 2019, NKRM je organizovao drugi sastanak sa preduzećima orjentisanim u rudarski sektor.

U uvodnoj reći direktor NKRM-le, g. Ramiz Krasniqi, nakon što je informisao učesike o cilju ovog sastanka, zahvalivši im na njihovom učešću, kratko ih je upoznao sa izmenama i dopunama Administrativnih Uputstva, koje su naprednije u poređenju sa periodima u prošlosti.

Predsedavajući Upravnog Odbora, g. Musa Shabani, upoznao je prisutne trenutnom situacijom u rudarskom sektoru, aktivnostima NKRM, kao i promenama posebno u podzakonskim aktima, s jednom svrhom poboljšanja kvaliteta upravljanja i usluga. Između ostalog, gospodin Shabani je izjavio da se NKRM zalaze za sprovođenje vladinih politika koje se odnose na sektor rudarstva. NKRM trenutno upravlja sa 670 rudarskih entiteta. Samo u periodu januar-novembar 2019. godine izdao je ukupno 250 licenca i dozvola. Govoreći o nezakonitim radnjama, izrazio je zahvalnost u saradnji sa zajedničkom akcijom s Kosovskom Policijom, Inspektoratom za Zaštitu Zivotne Sredine, Inspektoratom Šumarstva i Opštinskim Inspektoratima, što je rezultiralo postavljanjem traka 194 ilegalnih operatera. Ova akcija je direktno uticala na smanjenje neformalnosti u rudarskoj aktivnosti I nastaviće se sve dok ta pojava ne nestane. U pogledu prihoda kojima upravlja NKRM do danas, realizovano je 97% planiranih. Sastanak će uticati na saradnju institucija sa preduzečima rudarskog sektora I podstači ih u širenju investicija, rećeno je između ostalog u govoru gospodina Shabanija.

Na kraju sastanka kompanije su dobile odgovor na svoja pitanja od predavaća sastanka g. Jahir Gaši, Rudarski inspektor, g. Xhavit Raci-viši geolog, g. Sami Duraku-Šef Odelenja za GIS, g. Pleurat Gjata –viši pravni Savetnik iz Pravnog Odelenja I gđa. Xhejlane Ahmeti –Inspektor Prihoda , iz Odelenja za Financije.

Svrha sastanka bila je informisanje preduzeća o:

  • Prava i obaveze za licence korišćenja ili Dozvole za posebne aktivnosti sa posebnim naglaskom, planiranje za narednu godinu, kvartalne izveštaje i godišnje izveštavanje.
  • Priprema planova istrazivačkih programa, geoloških I eksploatacionih projekata, projekata za određene aktivnosti.
  • Stupanje na snagu Administrativnog Uputstva br. 01/2016 ”Klasivikacija i ocenca mineralnih sirovina i rezervi i vođenje njihove evidencije”.
  • Obaveštenje o popunjavanju i izmeni nekih Administrativnih Uputstva.

Predstavnici preduzeća su između ostalog izrazili zabrinutost zbog licenciranja fizičkih ili pravnih lica za izradu geoloških i rudarskih projekata. “Ovjereni ugovori da se regulišu sa AU i rješiti problem plačanja inzenjerima od 270 radnih dana je zakonom predviđeno sve dok određena uplata (170.00€) ne opravdava ” rekao je između ostalog Prof. Dr. G. Rafet Zeqiri.

Direktor NKRM-le G. Krasniqi informisao je predstvnike preduzeća da će sve ugovore za isporuku resursa dovedeneih u NKRM analizirati preduzeća sa operativnim dozvolama i preduzeća koja su se redovno prijavila i dobijala licencu za određene aktivnosti, beton ili separacije. Prema nekim terenskim podacima i na osnovu izveštavanja kompanija, ovi povremeni ugovori verovatno će biti protivzakoniti.

Na kraju, Direktor NKRM-le zakljućio je da če svi sastanci, s obzirom na njihov značaj, odrzati u budučnosti