Иди назад
16.10.2018

Direktor NKRM je bio domaćin Slovenačkoj Kompaniji TEVEL D.O.O

Priština – 05 Oktobar 2018

Direktor Nezavisne Komisije za Rudnike i Minerale, Glavni Inspektor i neki od Inspektora čekali su na sastanak Slovenačku Kompaniju TEVEL D.O.O

Direktor Nezavisne Komisije za Rudnike i Minerale, Glavni Inspektor i neki od Inspektora NKRM-le bili su domaćin Slovenačkoj Kompaniji TEVEL D.O.O koja se smatra svetskim liderom u opremi i digitalnim sigurnosnim sistemima u rudnicima i drugim industrijama. Ova Kompanija je takođe potpisala ugovor sa kompanijama ARMAKOS LLC preko koje će pokrivati tržište Kosova, Albanije i Makedonje . Obe strane su izrazile spremnost za dalju saradnju.