Иди назад
10.08.2020

Obaveštenje – Isteka mandata 4 članova Upravnog odbora NKRM-le

Priština – 06. avgusta. 2020

Isteka mandata 4 članova Upravnog odbora NKRM-le

Nezavisna komisija za Rudnike i Minerale kao nezavisna institucija odgovorna je Skupštini Kosova preko Upravnog Odbora NKRM-le, u nskladu sa Zakon o Rudnicima i Mineralima, Zakon o Bezbednosti na Radu u Rudarskoj Delatnosti i Strategiju Rudarstva Republike Kosova 2012-2025.

Sadašnji Odbor direktora, koji se sastoji od 5 članova, od kojih su četiri uključujući predsednika Odbora, Musa Shabani i ostale članove, Azem Rexhaj, Kemajl Zeqiri, Festim Kutllovci, koji je započeo 6. maja 2015, okončan je njihov rad kao članovi Odbora 05. avgusta 2020. godine, dok je do 23. marta 2021. godine ostaje član Odbora Avdi Konjuhi.

Tokom ovog 5 godišnjeg perioda, članovi Odbora kao učesnici u rukovodstvu NKRM-le, pokazali su visoke performanse u primeni politika / strategija u rudarskom sektoru, kao i u sprovođenju zadataka i odgovornosti u skladu sa Zakonom o Rudnicima i Mineralima.

Takođe, Odbor NKRM-le je učestvovao u raznim sastancima u inostranstvu, kao i na domaćim, međuinstitucionalnim sastancima, konferencijama, sastancima koji su se pokazali uspešnim za Nezavisnu Komisiju za Rudnike i Minerale kao instituciju, kao i za ekonomski aspekti na nivou države.

Tokom perioda kada su bili prisutni u sastavu Odbora NKRM-le, izdato je ukupno 1093 dozvola i licenca, od kojih su 463 Licence za Istraživanje, 231 Licence za Eksploataciju i 399 Dozvole za Posebne Aktivnosti.

Direktor NKRM-le je obavestio Odbor da je konkurs za novih članova Odbora raspisala Vlada Republike Kosova 28.07.2020.

Na osnovu zakonskih postupaka za izbor članova Odbora, nije predviđeno da novi Odbor dođe u toku ovog meseca, to znači da će NKRM-le ostati bez odbora i bez mogućnosti donošenja odluka posebno izdavanja licenca i dozvola za neodređeni rok do izbora novog Odbora.

Na poslednjem sastanku Odbora, Odbor se složio sa izjavom direktora NKRM-le, da će NKRM-le jedno vreme ostati bez Odbora i bez mogućnosti da donosi odluke zbog nedostatka kvoruma, kao i NKRM-le zaostaje za administrativna pitanja.

Nakon analize prethodnih praksi NKRM-le, Odbor se složio da donese odluku na osnovu prakse Odbora NKRM-le 2014. godine, kada je Odbor doneo odluku o imenovanju V.D. predsedavajućeg.

Na osnovu toga, Odbor je odlučio da u skladu sa članom 59. tačkom 1. i članom 62. ZRM-le, imenuje V.D. predsedavajućeg g. Avdi Konjuhi.

V.D. predsedavajućeg vrši zadatak Predsedavajućeg do imenovanja predsedavajućeg od strane Skupštine Republike KosovA.