Иди назад
29.10.2018

Odbor i Direktor NKRM pozdravili su ućesnike iz Direkcije za Istrage za Teška Krivična Dela

Priština – 18 Oktobar 2018

Odbor i Direktor Nezavisne Komisije za Rudnike i Minerale pozdravili su ućesnike iz Direkcije za Istrage za Teška Krivična Dela

Predsednik Odbora i Direktor NKRM-le sastali su se sa učesnicima iz Direkcije za Istrage o Teškim Krivičnim Delima, kao nastavak intenzivnih sastanaka tokom proteklog meseca.

Rudarske resurse određuje pravni osnov kao državnu imovinu, i niko nema pravo da ih dodiruje, izjavio je u povremenom govoru Predsednik Odbora NKRM-le G. Musa Shabani. Tokom Oktobra održani su sastanci i prezentacije o sprečavanju ilegalnih rudarskih aktivnosti u svim regijama Republike Kosovo koje su organizovali NKRM-le, MSPP-ja, DIKD i opštine utvrdio je G. Shabani.

Ove sastanke treba okončati konkretnim merama, rekao je u govoru Major G. Fadil Gashi, Direktor Direkcije za Istrage o Teškim Krivičnim Delima. Svrha sastanka je izrada zajedničkog akcionog plana sa međuinstitucionalnom koordinacijom koja će biti finalizirana sa nekom Operativnom Naređenju. Potrebno je dodatno angažovanje, kao i određivanje dužnosti i nadležnosti NKRM-le, Policije i MSPP-ja. PAK takođe treba da bude aktivniji u pitanju sprećavanja i zaustavljanja nezakonitih rudarskih aktivnosti rećeno je između ostalog od gospodina Gashija.

NKRM-le je predhodno sarađivao sa Kosovskom Policijom u cilju sprećavanja ilegalnog rudarskog delovanja utvrđeno je u govoru Direktora NKRM-le G. Ramiz Krasniqi. Do sada obaveštenja poslana opštinama zbog neispunjavanja ugovora (tendera) ilegalnih operatera, odgovorio samo S.O. Drenasa i S.O. Vučitrn.

Da se utvrđuju Zakoni i odredbe koji omogućavaju pokretanje krivičnog postupka i preporuke od NKRM-le navedeno je tokom govora Kapetana G. Agron Haziri.

Mora pripremiti izjavu o izgledima za zajedničke odluke navedeno je u govoru kapetana G.Ali Aruqaj. Takođe legalni operateri podnose zvanične žalbe protiv onih nezakonitih rekao je između ostalog G. Aruqaj.

Konačno, obe strane su se složile da nastave saradnju kako bi sprećile i borile protiv ilegalnih rudarskih aktivnosti sa konkretnim akcijama.