Иди назад
26.09.2017

Poseta delegacija Albanije u NKRM – Priština

Na poziv Nezavisne Komisije za Rudnike i Minerale, od jučer je u radnoj poseti Zamenik Ministra Ministarstva Energetike i Industrije Republike Albanije G. Gëzim Musabelliu sa saradnicima.

Prvog dana posete delegacija Albanije predvodjena od g. Musabelliu je održala sastanak u NKRM-u, gde je dočekana od strane Odbora i Direktora NKRM-a.

Predsednik Odbora NKRM-a g. Musa Shabani je informisao delegaciju Albanije o trenutnim aktivnostima NKRM-a, izazovima i vizijama razvoja NKRM-a i rudarskog sektora na Kosovu.
Tokom diskusija obeju delegacija naglasilo se da je potrebno prodibljivanje međuinstitucionalne saradnje, ne samo u obliku razmene iskustava, nego i sa konkretnim geološko-rudarskim projektima i promociji rudarskog sektora u svetu od strane diplomatskih predstavništava obeju zemlji sa većim intenzitetom.

Delegacija u nastavku je obavila posetu u rudnicima lignita u Mirashu, dok ce drugog dana održati sastanke u Ministarstvu za Ekonomski Razvoj i posle će se sastati sa menadžmentom Trepče da bi se informisala o aktuelnoj situaciji Kompleksa Trepče. Na svim sastancima delegaciju Albanije prate predstavnici NKRM-a.

Treba napomenuti da je NKRM u 2014 godini potpisala Memorandum o Saradnji sa Nacionalnom Agencijom za Prirodne Resurse Republike Albanije, a očekuje da će u budućnosti ova saradnja biti ojačana u vidu konkretnih projekata