Иди назад
20.11.2019

RADIONICA / WORKSHOP

VODIČ O PRAVILNOJ PRIMENI AKTIVNOSTI RUDARSTVA I SREDINE  

Nezavisna Komisja za Rudnike Minerale u sradnji sa Ministarstvom Sredine i Prostornog Planiraja, Agencijom Šumarstva i Ministarstvom Uprave Lokalne Samouprave-Asociacija Opština organizovalo je sledeću radionicu koja je trebalo da predstavi “Smernice za dobro upravljanje rudarskim i ekološkim aktivnostima ”.
U svom uvodnom govoru Direktor NKRM-le, G. Ramiz Krasniqi, govorio je o vaznosti ovog sastanka (Radionice) o uticaju sprečavanja ilegalnih radnji i posebno o sprečavanju degradacije zivotne sredine. Zahvalio je učesnicima MSPP, Kosovskoj Agenciji za Šume kao i Ministarstvu Lokalne Uprave i DHKR posebno, kao i pripadnike Kosovske Policije .
G. Avdi Konjuhi –član Odbora NKRM-le, u svom govoru, nakon zahvalnosti učesnicima, izjavio je da NKRM-le definisan Ustavom Republike Kosovo i nezavisno vrši svoje duznosti i odgovornosti u pravcu odrzivog razvoja mineralnih resursa, na ekološki prihvatljiv način i u funkciji ekonomskog razvoja i socialne zaštite, uvek zasnovano na zakonodavstvo koje je na snazi za ovaj sektor. Kao takav, NKRM-le se svrstava kao jedan od največih doprinosa drzavnim blagajnama. Između ostalog, rekao je da je najveći izazov NKRM-le borba protiv ilegalnih operatera. “Međutim, danas sa velikom odgovornošću mozemo reći da se uspesi u tom pogledu stalno povečavaju” rekao je on.
G. Besim Zogaj- Direktor KAŠ-a je rekao da je “Saradnja sa NKRM-le nešto bolja nego sa drugim agencijama ”.
“Svako ima moč da zabrani ilegalne operatere, do građana” rekao je G. Azem Rexhaj – član Odbora NKRM-le.
G. Jahir Gashi na predstavljanju Vodića govorio je o prvoj inicijativi saradnje u 2015. godine sa Ministarstvom Pravde, MER, Agenciji za Upravu Sekuestrirane i Oduzete imovine i uticaju na sprečavanje ilegalnih operatera. Između ostalog, G. Gashi govorio je o svrsi ovog Vodića, kao i o NKRM-le odgovornostima MSPP I KAŠ, Opština i Policije u pogledu mineralnih sirovina, nadmetanju protiv davalaca dozvole, odgovornosti za degradaciju zivotne sredine, štetu imovini i nadgledanje i sprečavanje ilegalnih operatera.
Među zabrinutostima predstavnika opština bio je nedovoljan broj inspektora.
Na kraju je zaključeno da će ovaj Vodić pomoći u dobrom upravljanju zakonodavstvom Republike Kosovo o rudarskim aktivnostima u cilju očuvanja zivotne sredine.