Иди назад
26.09.2017

Sastanak NKRM-MSPP-Opština Ljipljane. Pripremanje Izveštaja za Pećinu u Gadimlje.

Na 11.06.2015 posećena je Pećina u Gadimlje od strane međuinstitucionalne komisije NKRM-MSPP – Opština Ljipljane.
Zadatak komisije je da ispita opšteg stanja
Pećine, uticaj miniranja u pećini, uticaja na životnu sredinu, itd.
Nakon obilaska međuinstitucionalne komisije sastavljen je profesionalni izveštaj.