Иди назад
14.06.2019

Sastanak sa Deutsche Geselschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Priština – 13 Jun 2019

Upravni Odbor i Direktor NKRM-le sastali su se sa predstavnicima GIZ.

Svrha sastanka za razliku od predhodnih sastanaka bila je konsultacija GIZ Projekta “Osnaživanje prostornog planiranja i upravljanja zemljištem” gde je sada u procesu izrade mapu zoniranja za Opštinu Podujevo. Ova mapa kao dokument prostorog planiranja, definiše uslove razvoja za sve oblasti unutar teritorije opštine, uključujući rdarska mineralna područja.

Stoga, svrha ovog sastanka bila bi da se dobiju informacije o uslovima planiranja, zahtevima i ograničenjima rudarskih područja u Opštini Podujevo sa posebnim naglaskom na metal.  

Član odbora NKRM-le G. Kemajl Zeqiri je informisao prisutne o aktivnostima NKRM-le i rekao da je glavna aktivnost licenciranje i inspekcija.

Što se tiće termomineralnih voda Savetnika za Prostorno Planiranje (GIZ) Gđa, Rudina Qerimi, odgovor je bio da za istu ne postoji dozvola, jer ne uključuju Zakon o Rudnicima i Mineralima.  Između ostalog G. Zeqiri je rekao da nijedan plan ne bi trebalo da ugrozi eksploataciju bilo kakvih resursa sve dok to utiče na ekonomski razvoj. Mi svo takođe za očuvanje životne sredine u meri u kojoj ne zaustavljamo ekonomski razvoj rekao je između ostalog G. Zeqiri. Licenca se ne izdaje bez saglasnosti MSPP i niko ne možđe da radi bez površnih prava.

Od G. Sali Mulaj, Predsedavajučeg Odelenja za Geologiju, učesnici sastanka su obavešteni da je do danas na svaki zahtev opština odgovoreno bilo za  mape ili druga pitanja.

Neophodnost izrade mape zoniranja došla je sa amandmanom na Zakon o prostornom planiranju.

Obe strane su se složile da nastave saradnju u budučnosti.