Иди назад
21.05.2018

Sastanak Odbora NKRM-a sa Kompanijom “North Amercan Coal”

Priština

Subota, 19.Maj.2018

Vreme:11:00

Odbor NKRM-le, koji se sastoji od; Kemajl Zeqiri, Avdi Konjuhi, Azem Rexhaj i Festim Kutllovci, su imali sastanak, sa američkom rudarskom kompanijom “North Amercan Coal”.

Kompanija “North Amercan Coal”, boravi na Kosovu u okviru Međunarodne rudarske konferencije koju je prganizovao NKRM.

Među ostalog, ova kompanija je obavila nekoliko sastanaka sa relevantnim rudarskim institucijama, a takođe je obavila posetu rudnicima lignita koji rade u okviru KEK-a.

Ovom prilikom, Odbor NKRM-le, obavestio kompaniju, sa ulogom i finkcijom NKRM-le, kao i rudarsku industriju uopšte, sa posebnim naglaskom na industriji prerade lignita.

Takođe, predstavnici kompanije predstavili su svoj rad i metodologiju iskoriščavanja uglja u SAD, odnosno u rudnicima kompanije. Dalje su diskutovane zajedničke karakteristike kosovskog uglja i uglja koji ova kompanija koristi, kao i metodologiju eksploatacije.

Kompanija je bila uverena da će NKRM pružiti svu podršku i informacije rudarskom sektoru u okviru svoje zakonske funkcije i obaveza, ćime će pružiti kontinuiranu podršku u bilo kom trenutku.