Иди назад
09.06.2020

Odluka o korišćenju maski od strana

Priština, 08.06.2020

Ref. 003/0-1/KPMM

U skladu sa članom 63 stava 3.3 zakona br. 03/L/163 o Rudnicima i Mineralima; primjenjujuči preporuke NIJZK, kako bi se sprećlo širenje slućajeva  COVID-19 na osoblje NKRM-le i spolnjim stranama koje dođu u NKRM-le, Direktor Nezavisne Komisije za Rudnike i Minerale izdaje ovo:

 

O D L U K A

I.                   Sve stranke koje uđu u NKRM dužne su da nose masku na licu. Masku treba staviti na lice dok su stranke u kancelarijama NKRM-le. Onima koji nemaju masku za lice neće biti dozvoljeno da uđu u kancelarijama NKRM-le.

II.                Takođe tokom podnošenja ili prijema dokumentacije u NKRM, od strana se zahteva da drže socijalnu distancu od 1.5 – 2 m.

III.             Kopije ove odluke treba da budu postavljene na ulazu u NKRM objekat, kao i u Kancelariji za registraciju.

Odluka stupa na snagu 08.06.2020.

 

______________

Ramiz Krasniqi

Direktor

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale