Иди назад
01.03.2019

Odbor, Direktor i Glavni Inspektor Nezavisne Komisije za Rudnike i Minerale sastali su se na sastanku akademskog osoblja sa Universiteta u Mitrovici “Isa Boletini” i učesnika iz MER-a

Priština – 19 Mart 2019

Odbor, Direktor NKRM-le i Glavni Inspektor sastali su se sa profesorima na fakultetu za Geoznanosti, predstavnicima MER-a Odelenjem za Rudnike i Geološkom Službom Kosova sa predstavnikom G. Fidaim Sahiti, Direktor.

Drugi sastanak je bio konsultacija u vezi sa detaljima organizacije Međunarodne Konferencije u Mitrovici, koja je, prema predlogu članova Odbora G. Avdi Konjuhi i G. Festim Kutllovci odlučeno je da se održi 10-11 oktombra, 2019.godine. Organizacioni savet će se sastojati od četiri profesora sa Universiteta u Mitrovici “Isa Boletini, dva člana Odbora NKRM-le, jedan predstavnik Odelenja za Rudarstvo-MER i jedan predstavnik geološke službe Kosova”. Predlog G. Kemajl Zeqiri bio je da na konferenciji budu ljudi sa visokim naučnim titulama, koji su do sada dali svoj doprinos. Prema predlogu Dr.Sc.Sabri Avdullahi sastanak Organizacionog saveta će se održati krajem Juna, 2019.godine.Prezentacije radova bice obavljene do 15 Septembra, 2019.godine. Prema predlogu G. Kemajl Zeqiri za one koji dostave radove, ućešče će biti obavezno.