Иди назад
06.04.2022

Informativni sastanak Odbora „Trepča“ A.D. i Odbora NKRM—le

Saopštenje

Priština – 01. april 2022

Današnji sastanak, imao je informativni karakter o trenutnoj situaciji u Rudnicima „Trepče“ A.D.

Predsednica odbora NKRM-le, gđa. Selvete Grajqevci-Pllana, je na početku pozdravila predstavnike Odbora kompanije „Trepča“A.D., g.- Bahri Hiseni, Predsednika Odbora, i ostale članove, g. Muharem Peci, g. Xhevdet Tahiri, kao i g. Bujar Bilalli. Ukratko, predsednik Odbora je dao opis aktivnosti koje se preduzimaju od strane Odbora i osoblja NKRM-le, u cilju profesionalnog razmatranja svih zahteva za Licenciranje, odnosno Dozvole za određene aktivnosti. Dat je kratak opis aktivnosti koje je preduzela Inspektorat NKRM-le, u cilju inspekcije i nadgledanja svih preduzeća licenciranih od NKRM. Gđ. Plana je takođe istakao izazove sa kojima se suočava odbor NKRM-le, s obzirom na gomilanje mnogih slučajeva, zbog nedostatka odbora oko godinu i po dana.

Na ovom sastanku se razgovaralo i o dugovima kompanije „Trepča“ A.D. ima prma NKRM-le.

Predsednik upravnog odbora kompanije „Trepča“ A.D., g. Bahri Hiseni je predstavio trenutno stanje Rudnika Preduzeca, kao i poteškoće sa kojima se suočavaju. Prema rečima g. Hisenija, novi odbor, nakon stupanja na dužnost  ima za cilj povećanje efikasnosti eksploatacije, istraživanja, modernizacije rudnika, povećanje prerađivačkih kapaciteta itd.

Pored radnji koje odbor mora da preduzme za poboljšanje celokupne situacije u rudniku, g. Hiseni je istakao potrebu za bliskom saradnjom sa NKRM-le koja upravlja sve dozvole i licence za rudarsko korišćenje, uključujući Akcionarska Društva, kao što je „Trepča“.