Иди назад
07.09.2018

BROŠURA INFORMACIJE O SPREĆAVANJU NEZAKONITE RUDARSKE AKTIVNOSTI

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale u saradnji sa Direkcijom za Istrage o Teškim Krivičnim Delima i MSPP održaće prezentaciju Informativne Brošure Ilegalnih Rudarskih Aktivnosti.

U ovoj prezentaciji su pozvani:

  • Parlamentarni Odbor za Ekonomski Razvoj
  • Ministarstvo Ekonomskog Razvoja (MER)
  • Kosovska Policija, Šefovi svih Regiona
  • Dva predstavnika Opština – Direkcija Inspektorata i Životne Sredine
  • Asociacija Kosovskih Opština
  • GIZ i
  • USAID-a
  • Predstavnici medija

Ađenda i Informativna Brošura će biti na ovoj liniji.

FORMULAR KONTROLE – POLICIJA