Иди назад
08.10.2020

Komunikacija – Sastanak sa predstavnicima KFOR-a

Komunikacija

Priština – 26. avgusta 2020

Sastanak sa predstavnicima KFOR-a

Direktor Nezavisne Komisije za Rudnike i Minerale g. Ramiz Krasniqi zajedno sa glavnim Inspektorom Rudnika g. Fatmir Gërguri u okviru međuinstitucionalne saradnje primio je danas na informativni sastanak predstavnika KFORA-a, g. ILT Parker Mooney, g. SGT Nathaniel Potter i g. Ciprian Andrica.

Predstavnici KFOR-a zainteresovani su za broj licenci i dozvola koje je izdala i kojom upravlja NKRM, terenske inspekcije, rudarstvo koje se obavlja u preduzećima koja eksploatišu putem rudarstva, ozbiljne povrede koje se dešavaju tokom rudarskih aktivnosti, posebno u rudnicima sa podzemnim rudarstvom u rudnicima preduzeća “Trepça” a.d. prihodima koji je NKRM generisao od rudarskih aktivnosti za Vladu Republike Kosova itd.

Direktor i Glavni inspektor upozneli su predstavnike KFOR-a o nadležnostima i ulozi NKRM-le u razvoju rudarskog sektora, radnim uslovima uglavnom terenskog osoblja pandemijskim uslovima, vrlo dobroj saradnji između NKRM-le, Odelenja za Bezbednost Javnosti MUP-a i KFOR-a u praćenju eksploziva realizaciju miniranja itd.

Predstavnici institucija složili su se da ovu saradnju treba nastaviti i produbiti, posebno u pogledu sigurnosti u površinskim i podzemnim rudnicima.