Иди назад
15.10.2019

Medunarodna Mutidisciplinarna Konferencija o Geoznanostima IMGC2019

Mitrovica – 10-11 Oktobar 2019

Fakultet Geoznanosti, Universitet u Mitrovici “Isa Boletini” zajedno sa Ministarstvom za Ekonomski Razvoj (Odelenje za Rudnike i Geolosku Sluzbu Kosova) i Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale, odrzali su Prvu Medunarodnu Multidisciplinarnu Konferenciju o Geoznanostima (IMGC 2019) sa naslovomGEONAUKE, NJIHOVA ULOGA U ODRZIVOM RAZVOJU”

Konferenciji su prisustvovali Ambasada SAD, Republika Kosovo, Albanija, Polska, Turska, Slovenija i Finska.

Govorili su predstavnici Fakulteta za Geoznanosti, Universiteta u Mitrovici “Isa Boletini”, Akademik Minir Dushi, predstavnik Ambasade Amerike Z. Dillan Green, Rektor Universiteta u Pristini G. Marjan Demi i drugi. Govor Predsedavajuceg Odbora NKRM-le G. Musa Shabani, naglasio je znacaj rudarske industrije za odrzivi ekonomski i socialni razvoj. Rudarska industrija je i dalje vazna za razvoj drustva i njegovu modernizaciju. Kosovo je jedna od zemalja koja ima sirok spektar i potencial za razvoj rudarskog sektora, poseduje preko 12,5 miliardi tona rezervi lignita, preko 60 miliona tona rezervi Pb i Zn, povezanih sa  Au, Ag, dragocena elementa, sa potencialnim rezervama Mg i Fe-Ni, Al, Cr industrijskih minerala, gradevinskih minerala, geotermalnih voda, mineralnih voda i perspektivnog istrazivanja nafte i gasa, cvrste pravne osnove, pre svega, s ljudskim resursima nova generacija predstavlja povoljnu priliku za razvoj rudarske industrije. Izmedu ostalog G.Shabani je izjavio da Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale trenutno upravlja 655 rudarskih subjekata od kojih su 184 licence za Istrazivanje, 203 Licence za Koriscenje i 268 Dozvole za posebne aktivnosti.

Predsedavajuci Odbora NKRM-le G. Musa Shabani sazeo je znacaj ovog sektora, kao i mineralni potencial Kosova. Na Konferenciji su predstavljena ukupno 52 naucna rada. Organizator i ucesnici izrazili su zelju da se ovakve konferencije nastave i u buducnosti.