Иди назад
08.12.2017

NKRM SASTANAK SA RUDARSKIM PREDUZEĆIMA ZA GODINU 2017

Datum /Vreme: 04.12.2017, 10:00

Mesto: Zgrada Vlade (bivša zgrada Rilindja) – Priština.

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale održala je 04.12.2014 godine sastanak sa rudarskim kompanijama na diskusiji o opštim procedurama, uključujući zakonodavstvo, tehničke propise, administrativne instrukcije, ali i o opštim izazovima koje rudarska industrija generalno provodi.

NKRM je predstavljalo Odbor NKRM-le, direktor, šefovi odjela i pomočni štab.

Ovom prilikom, Musa Shabani predsjedavajući NKRM-le i Ramiz Krasniqi – Direktor NKRM-le, održali reč slučaja, u kojem su obavjestili preduzeća o izazovima, razvoju događaja ali i o performama koje Odbor, ili NKRM-le preduzima kako bi se olakšale procedure za preduzeća, ali i za povećanje odgovornosti prema mineralnim resursima, povečanja prihoda za državu, zaštitu životne sredine i koristi zajednica. Reč slučaja takođe je došlo i od Skender Sallahu- Direktor ministarstva za Rudarstvo /MER.

Takođe, Sali Mulaj i Jahir Gashi iz NKRM pred preduzeća predstavili su forme i procedure za izradu izveštaja i izradu projekata zasnovanih na važećim zakonima.

Posljednji deo je rezervisan za diskusiju.

Panel sastavljen od predsedavajučeg odbora: Musa Shabani-Predsednik odbora NKRM, Kemajl Zeqiri-Član odbora NKRM, Avdi Konjuhi- Član odbora NKRM, Ramiz Krasniqi-Direktor NKRM, Fatmir Gërguri-Glavni inspektor NKRM i Skender Sallahu – Direktor Rudarskog odjela  /MER, odgovorili su na pitanja i razgovarali sa predstavnicima rudarskih preduzeća i drugih rudarskih aktera u zemlji.

Tokom debata predstavnici preduzeća izrazili su zabrinutost zbog: bankarskih garancija za rehabilitaciju, Rudarskih aktivnosti, pravni kolaž, projekata i njihove revizije, kao i drigih pitanja mineralne prirode.

Takođe, razgovarano je io sardanji između NKRM i preduzeća u rudarskom sektoru na način koji bi bio olakšan u procedurama administrativnog licenciranja.

Treba napomenuti da je na sastanku prisustvovalo preko 140 predstavnika preduzeća i drugih aktera u rudarskom sektoru. Ovom prilikom, NKRM je ućesnicima podelio CD sa potrebnim materialom za prisutne predstavnike.

Takođe treba napomenuti da je takvu orgaizaciju podržala rudarska preduzeća i drugi rudarski akteri u zemlji.