Иди назад
06.10.2020

Komunikacija – Poseta KEK-u

Komunikacija

Priština – 05. oktobar 2020

Poseta KEK-u

Danas je na radnom sastanku, Avdi Konjuhi vd. predsedavajućeg Odbora, Ramiz Krasniqi, direktor NKRM-le i Fatmir Gerguri glavni inspektor rudnika. sastao se sa višim rukovodstvom Kosovske Energetske Korporacije g. Luigj Imeri generalni direktor, g. Hanefi Hajdini izvršni direktor i njihovi saradnici. Uprava KEK-a nas je obavestila da rade tačno sa projektom i licencom ali da je stvorena situacija u E9B, zbog prepreka u eksproprijaciji počev od 17.09.2020 i koja traje i danas, ugrožava sigurnost rada rudnika u svim aspektima kao što su realizacija plana, planirana tehnologija i sigurnost rudnika. Oni su takođe rdili na rešavanju ovog problema u skladu sa zakonima za ovu prirodu posla koji postoje u Republici Kosova.

Realizovana je i jedna poseta rudnicima uglja u KEK-u radi upoznavanja sa dinamikom rudarskih radova i uopšte sa aktivnostima koje su trenutno u toku.

Rukovodstvo NKRM-le obavezalo se da će podržati ovu aktivnos kao i ranije u pogledu dobijanja licenci i u svim potrebnim aspektima, u skladu sa Zakonom o Rudnicima i Mineralima.