Иди назад
20.02.2018

Poseta u rudniku “Trepça”

Dana 15.02.2018. Godine, Članovi Odbora NKRM, g. Kemajl Zeqiri i g. Avdi Konjuhi, u pratnji o poseti rudniku “Trepća” – Stan Trg, gđa. Synthia Doding – Komesar za trgovinu Ambasade u Kanadi za Kosovo, prema njenom zahtevu u okviru priprema za konferenciju PDAC koja će se održati u Kanadi.

Tokom posete, delegaciju primio Direktor proizvodnje g. Xhafer Peci, koji je pratio tokom posete rudniku. Tokom sastanka se razgovaralo o izazovima i perspektivi ovog rudnika, potom je održana poseta horizontu IX gde smo kroz radionicu 140 prelazili poseti u horizontu X, pa je poseta nastavljena u Kristalnom Muzeju. Rudarska poseta završena je oko 13:00 da nastavi sastanak sa drugim članovima Odbora i Direktora u NKRM kancelarijama.