Иди назад
17.10.2017

Izveštaj o poseti – Rudnici e Pb-Zn / Leposavić

U okviru terenskih poseta i rudarskih preduzeća, prema planu Odbora NKRM-le, na 10.10.2017, delegacija NKRM-le, u sastavu: Kemajl Zeqiri – član Odbora /šef delegacije, Avdi Konjuhi – član Odbora, Festim Kutllovci – član Odbora, Fatmir Gërguri – Glavni inspektor, Ivan Kovaçeviç – inspektor, Shpresa Krasniqi, prevodilac, obavio je posetu rudnicima Pb-Zn u Leposaviću.

Delegaciju NKRM-le dočekao direktor rudnika flotacijom Crnac i Beloberdo, Stevica Vidosavljeviç, direktor rudnika, Dragan Trifunoviç kao i direktor flotacije, Radisav Trifunoviç, u rudarskoj direkciji Trepća u Leposaviću.

  1. Kemajl Zeqiri, obavestio rukovodstvo rudnika u vezi sa svrhom posjete, naglašavajaući dobru saradnju koju trenutno ima NKRM sa ovim rudnicima, g. Zeqiri je takođe naglasio poteškoće i probleme koje postoje u rudnicima Trepče upošte, sa naglaskom u rudarstvu Crnac i Belobrdo, naglašavajući poteškoće u proizvodnji, nedostatak investicija, probleme životne sredine, neplačanje mineralnog zakupa itd.
  2. Stevica Vidosavljeviç, se u ovom govoru zahvalio Odboru NKRM-le i NKRM na posjeti koja naglašava međusobnu saradnju, sa ngalaskom na podršku koju su Odbor i NKRM dosledno ponudili za rudnike Crnac i Belobrdo. Takođe g. Trifunoviç, je obavestio delegaciju o ukupnom stanju rudarstva, proizvodnju i aktualne poteškoće, pokazajući poverenje da se zajednički angažuju na pronalaženju investicionih mogućnosti i povećanju proizvodnih kapaciteta u tim rudnicima.

U nastvaku, su održane diskusije o gore navedenim pitanjima. Delegacija je uverila menađment da NKRM nastavi da podržava razvoj rudarstva Crnac i Belobrdo za povećanje proizvodnje i postizanje profitabilnosti na osnovu zakonskih nadležnosti.

Posle toga, delegacija je posetila rudnik Belobrdo na terenu kao i hidrocentrala na 1430 m, izgrađena sa rudarskim investicijama tokom 2007. Godine. Poseta je završena oko 15:00 časova.