Иди назад
01.02.2018

Rudarski sektor je važan faktor za ekonomski razvoj

30.01.2018

Delegacija Nemačkog Ministarstva Financija koju zastupaju Claus Peter Pietras i Frank Wogan i predstavnici GIZ-a Ralf Januz i Jens Kipper dočekani su od strane Odbora Nezavisne Komisije za Rudnike i Minerale Kosova (NKRM). Cilj posjete je bio da pažljivo pogledaju izazove sa kojima se suočava rudarski sektor na Kosovu, a posebno Trepća. Da bliže pogledaju izazove sa kojima se suoćava Trepća, predstavnici Njemačke zajedno sa članovima Odbora od NKRM su se sastali na sastanku direktora Trepće Ahmet Tmava. G.Tmava je naglasio da: Trepća prolazi kroz teškoće razlićite prirode. Takođe je rekao da čeka na formiranje Odbora Trepće, da se registruje kao akcionarno društvo i Funkcionalnost Zakona Trepće.

Nakon toga Delegaciju je dočekao Rektor UMIB-a Alush Musaj gde je tema diskusije bila edukacija i priprema novih kadrova za rudarski sektor. Predstavnici UMIB su nas detaljno informisali o rudarskim programima koji rade na Fakultetu za Gološke Nauke, a studije su organizovane u tri Odelenja: Geologija, Rudarstvo, Materiali i Metalurgija.

Od interesovanja predstavnika iz Njemačke bio je i razvoj politika u rudarskom sektoru. Tokom sastanka održan je i sastanak sa predstavnicima Komisije za Ekonomski razvoj, Infrastrukturu, Trgovinu, Industriju i Regionalni Razvoj, gde je bio primljen od strane predsedavajuće Sala Berisha-Shala gde su razgovarali o mogućnostima podrške i saradnje u oblasti rudarske politike, zakonodavstvo, socijalne i ekološka pitanja.

Konačno, sastanak u Ministarstvu za Ekonomski Razvoj bio je važan i na dnevnom redu sastanka. Ministar Valdrin Lluka je imao sastanak sa predstavnicima Njemačke i NKRM. Ministar je naglasio da je rudarski sektor jedan od najvažnijih sektora u ekonomskom razvoju zemlje i sarađujemo s Njemačkom državom u cilju daljeg razvoja ovog sektora.

Posle svih ovih sastanka, predstavnici iz Njemačke izrazili su interesovanje da pomognu ekonomskom razvoku, odnosno u rudarskom sektoru, jer je Njemačka država imala i period tranzicije i da koristi svoju praksu kako su iskusili ove krize.