Иди назад
17.01.2020

Saopštenje za Javnost

Priština – 16 januar 2020

Čelnici Nezavisne Komisije za Rudnike i Minerale (NKRM), koju predstavljaju Predsednik Odbora Musa Shabani, Izvršni Direktor Ramiz Krasniqi i Šef Pravnog Odelenja Selvete Grajqevci, sastali su se u četvrtak sa Predsednikom Opštine Mališeva Ragip Begaj, Predsedavajučim Skupštine Opštine Rrahim Morina i predstavnici političkih partija, Alban Mazreku iz DSK, Alban Krasniqi iz SO i Kastriot Berisha iz ABK.
Svrha ovog sastanka bila je razjasniti i konsultovati se o odluci Skupštine Opštine Mališeva o suspenziji opštinskih odobrenja za sve operatere koji imaju dozvole za upotrebu i koji se bave sličnim aktivnostima na teritoriji ove Opštine.
Visoki zvaničnici NKRM-le dali su svoja objašnjenja na osnovu važećih zakona koji regulišu rudarski sektor u Republici Kosovo u vezi sa davanjem dozvola i licence za istraživanje, korišćenje i preradu mineralnih sirovina, dok predstavnici Mališeva su opravdali odluku da privremeno obustave licence i dozvole u cilju sprovođenja kriterijuma od strane operatora, štiteći život građana od posledice miniranja, zagađenja životne sredine, oštećenja puteva i drugih pitanja koja imaju negativan uticaj na život građana.
Nakon mnogih objašnjenja sa obe strane, Predsednik Odbora NKRM-le, Musa Shabani je izjavio da od sada ova Komisija neçe izdavati dozvole i licence bez saglasnosti Skupštine Opštine Mališeva. On je objasnio da NKRM neçe retroaktivno oduzeti dozvole i licence, upozorivši da će Opština Mališeva snositi sve posledice eventualnog oduzimanja odobrenja i dozvola.
Dvije strane složile su se da organizuju zajedničke inspekcije na licu mesta od strane NKRM-le i Inspektora Opštine Mališeva kako bi pregledali sva preduzeća koja imaju licence i dozvole izdate od NKRM-le i da se angažuju na rešavanju svih pitanja građana ove Opštine.