Иди назад
24.01.2020

Saopštenje za Javnost

 

Priština – 22 januar 2020

Kanadska Ambasada na Kosovu organizuje seminar

“Opšte poslovno ponašanje u rudarstvu”

Danas se u “Swiss Diamond” održava seminar “Opšte poslovno ponašanje u rudarstvu, koji organizuje Kanadska Ambasada. U svom uvodnom govoru Ministar MER, Valdrin Lluka naglasio je važnost saradnje sa Kanadom. Kosovo ima minerale olova, cinka i srebro, pa ima potencial za strana ulaganja. Otvorili smo 11 područja za posebne interese. Administrativni deo je izvršen. Očekujemeo ulaganja u ovu oblast, naglasio je Lluka.

Dok Matthew Bilss, Zamenik direktora zadužen za pomoč vladama državama međunarodnih Foruma za Rudarstvo, Minerale i održivi razvoj, pozvao ih je da maksimalno iskoriste svoje mineralne resurse za održivi razvoj i smanjenje siromaštva, fokusirajuči se na svoj program i tehničke potrebe i relevantna strateška partnerstva. Metali i minerali koji su ovde prisutni traže se i u tržištu. Kanada je odlučila da po ovom pitanju vodi ombudsperson da kanadske kopanije rade odgovorno. Bilss je takođe predstavio njihov svetski domet.

Za studiju slučaja na Kosovu od “Avrupa Minerals” direktor Paul Kuhn dobar poznavaoc rudarstva na Kosovu, predstavio je brifing o istaživanju metala. On je rekao da Kosovo ima sjajan potencial za istraživanje. Na Kosovu se rudarstvo razvijao tokom 2000 godina. Istraživanje treba dugo vremena da bi bilo uspešno. Kosovo je globalni rudarski region, tražili smo cink i srebro na Kosovu i tada pronašli zlato.

Član Odbora NKRM Kemajl Zeqiri predstavio je rudarski sektor na Kosovu i odgovorno poslovno ponašanje u rudarskom sektoru.

U posljednjem delu diskusije seminar su vodili penalisti:

Mattehew Bliss, Zamenik direktora zadužen za pomoć vladama članica međuvladinog Foruma za Rudarstvo, Minerale i održivi razvoj, Musa Shabani, Predsednik Odbora u NKRM, Fidaim Sahiti, Direktor, Geološka Služba Kosova, Zenun Elezaj, Predesdnik Opštine Klina i Paul Kuhn, Direktor preduzeća Avrupa Minerals koja poseduje dve dozvole za istraživanje metalnih ruda u Republici Kosova.

Večina razgovora bila je usmerena na izmeni Zakona o Rudnicima i Mineralima i Zakona o šumama radi stvaranja povoljnije klime za preduzeća u sektoru, Zaštite životne sredine i rad sa lokalnom zajednicom u kojoj posluju preduzeća koja poseduju licence i dozvole NKRM-le.