Иди назад
25.03.2019

Sastanak Odbora Nezavisne Komisije za Rudnike i Minerale Ministar Ministarstva za Infrastrukturu i Energetiku Albanije

Tirana – 20 Mart 2019

Predsednik Odbora NKRM-le G.Musa Šabani i Član Odbora G. Avdi Konjuhi sastali su se sa Zam. Ministra Ministarstva za Infrastrukturu i Energetiku Albanije G. Ilir Bejta, G. Mehmet Hasalami iz Direkcije za Razvojne Programe u Oblasti Rudarstva i Industrije, G. Viktor Doda iz Direkcije GSA kao i G. Murat Rreshka iz Nacionalne Agencije za Prirodne Reurse.

Svrha sastanka je bila da se organizuje Međunarodna Konferencija, 2019 Albanija-Kosovo sa naglaskom na ” Promociju rudarskog sektora na Kosovu i Albaniji”, koja će se održati na 10.05.2019. godine u Tirani. Prva dvodnevna Konferencija koju je organizovala NKRM-le održana je u Prištini 16 i 17 Maja 2018. Godine.