Иди назад
26.09.2017

Sastanak sa DURTEC GmbH i GIZ -mineralne sirovine

Bord NKRM-a predvodjen od strane g. Musa Shabani Predsednik Odbora NKRM-a, 08.24.2016 koji je dočekao na sastanku Dr. Schomburg (DURTEC GmbH), Elena Lau (GIZ) u vezi sa mineralnim resursima i procedurama licenciranja.

Predstavnici NKRM-a predstavili su mineralne resurse Kosova i dali potrebna objašnjenja o procedurama izdavanja licenca za istraživanje, eksploataciju mineralnih sirovina.